Slide Elke Klassiek homeopaat RH Homeopathie is een holistische geneeswijze waarbij het zelf genezend vermogen van de mens op een natuurlijke manier wordt ondersteund en gestimuleerd.

Homeopathie is een milde, effectieve en duurzame geneeswijze die op iedere leeftijd kan worden ingezet.

Voor vragen of het maken van een afspraak kan je contact met mij opnemen!
MEER INFORMATIE Elke Koller-Westenbroek Homeopathie is een holistische geneeswijze waarbij het zelf genezend vermogen van de mens op een natuurlijke manier wordt ondersteund en gestimuleerd.

Homeopathie is een milde, effectieve en duurzame geneeswijze die op iedere leeftijd kan worden ingezet.

Voor vragen of het maken van een afspraak kan je contact met mij opnemen!
New Layer

Over Elke Koller

Wat leuk dat je rondkijkt op mijn website.

Mijn naam is Elke, ik ben getrouwd en samen hebben we een dochter die is geboren in 2009.

Ik heb al mijn hele leven interesse in de mens en in gezondheid, en toen ik op een bepaald moment in mijn leven zelf bij een homeopaat kwam, en de kracht van homeopathie heb ervaren, dacht ik ‘dit is een prachtig beroep’. Je mag mensen ondersteunen en begeleiden naar een betere gezondheid op een natuurlijke manier! Zo ben ik gestart aan de 5-jarige HBO opleiding aan de Homeopathie Academie Nederland (HAN) en tegelijkertijd heb ik ook mijn medische basiskennis opleiding afgerond. Na het behalen van mijn diploma’s ben ik mijn eigen praktijk gestart, die is gevestigd in Gezondheidscentrum de Oosterpoort in Enschede. Nog maandelijks volg ik nascholingen op het gebied van homeopathie, maar ook op meerdere gebieden die van belang zijn voor een algeheel welbevinden v/d mens, allemaal vanuit een holistisch oogpunt.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), de beroepsvereniging van professionele homeopaten.
Wil je weten wat homeopathie voor jou kan betekenen? Lees vooral even verder op de site of neem contact met mij op, ik vertel je graag meer.

Bij vragen ben ik telefonisch of per mail bereikbaar.
Mijn e-mailadres is: elkekoller@klassiekehomeopathie.nl
Mijn telefoonnummer is: +316 303 80 878

Over homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze die het zelf genezende vermogen van de mens aanspreekt en op natuurlijke wijze stimuleert, homeopathische middelen geven het lichaam een prikkel tot zelfherstel. Hieronder een verdere uitleg.

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze waarbij gekeken wordt naar een samenhang van klachten. Iedere behandeling is op de patiënt individueel afgestemd. Deze manier van werken is gebaseerd op de ideeën van Samuel Hahnemann, de grondlegger van de klassieke homeopathie.

Hahnemann ontdekte dat het behandelen van alleen een klacht niet voldoende is. Om het probleem echt op te lossen moet er op een dieper niveau naar de patiënt gekeken worden. Er zijn namelijk verschillende factoren die invloed hebben op het ontstaan en het in standhouden van klachten en deze factoren verschillen per patiënt. Hij classificeerde (categoriseerde) de verschillende factoren naar oorsprong/ontstaan en noemde dat de Ziekteclassificatie. Een RH-homeopaat werkt volgens deze classificatie. De verschillende factoren kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met de biografie, erfelijke belasting en het gebruik van geneesmiddelen.

Samuel Hahnemann zocht, vond en ontdekte datgene dat het ‘leven’ in zich had. Het verschil tussen een overledene en een levend mens, maakt dat iemand reageert. Hij noemde deze onzichtbare kracht ‘die het leven, leven doet’, de ‘dynamis’, ofwel ‘levenskracht’. Deze levenskracht met de kracht om te reageren blijkt dan wat we noemen, ons zelf genezend vermogen te zijn. Iets, wat ‘iets’ oppakt en laat reageren. Niet zichtbaar in een scan, op een echo, bij ziekte en/of klachten, op een ECG, EEG, MRI etc. Het blijkt zo te zijn dat wanneer iets ons ziek maakt of uit balans brengt, we allemaal van nature een zelf herstellend vermogen bezitten. Dit zelf genezend vermogen is bijvoorbeeld te merken bij het genezen van een wondje of snee. Wat doet dit? Wat stuurt dit aan? Wat maakt het weer dicht? Wat zorgt ervoor dat dit onzichtbaar weer geneest? We kunnen dan zo blijkt, met behulp van deze eigen kracht, als het ware “vanzelf” beter worden. Maar soms heeft de dynamis, de levenskracht of zelf genezend vermogen het te moeilijk.

Iedere mens groeit en ontwikkelt zich en krijgt allerlei nieuwe situaties op z’n bordje om mee te dealen. Zaken als epidemische ziekten, oververmoeidheid, lichamelijk ongemak, te weinig slaap, te hoge eisen, te veel hooi op de vork, teleurstelling, verdriet, angst, spanning, onevenwichtige voeding, kunnen je uit balans brengen en ziek maken. Het organisme zal dan proberen opnieuw evenwicht te zoeken. De levenskracht of zelf genezend vermogen van de één is soms door omstandigheden als erfelijkheid, milieu, levensgeschiedenis en leefomstandigheden groter dan die van de ander. Elke levenskracht echter, zal altijd proberen zichzelf van ziekte te herstellen. Dat lukt niet altijd, en in die situatie probeert de levenskracht tot een zo goed mogelijk herstel te komen. Dit houdt in dat wanneer het niet lukt, dit als zwakte blijft bestaan. Onze zwakke plek…

Homeopathische middelen werken gelijksoortig. Een homeopaat schrijft dus een middel voor, die gelijksoortig is aan de symptomen die de patiënt vertoont, dat wil zeggen dat homeopathische middelen dezelfde symptomen kunnen opwekken bij een gezond iemand (dit blijkt uit de symptomen die gezonde mensen ontwikkelen als ze de middelen testen in een onderzoek).

Hahnemann was arts en apotheker én de ontdekker van de mogelijkheden en werking van de homeopathische middelen. Hij onderzocht hoe hij de middelen het beste toe kon passen, op een bepaald moment was de dosis zo klein, dat er geen aantoonbare stof meer in het geneesmiddel aanwezig was. Naast het stapsgewijs minimaliseren van de homeopathische middelen is Hahnemann bij elke verdunningstrap de geneesmiddelen tevens gaan schudden. Hierdoor bleek de geneeskracht enorm toe te nemen en langer aan te houden. Tijdens dit schudden in het proces van Hahnemann wordt de specifieke energie die bij een bepaalde stof hoort als het ware geactiveerd en daarmee kan de levenskracht worden aangezet tot een genezende reactie. Homeopathische geneesmiddelen werken op het niveau van de dynamis, op onstoffelijk niveau. De bekende natuurkundige geleerde Albert Einstein is zijn halve leven bezig geweest te bewijzen dat massa gelijk is aan gestolde energie (E = mc2). Met de homeopathische bewerking halen we deze in de materie gestolde energetische kracht weer tevoorschijn! Waarbij een natuurkundige verklaring is gevonden.

De natuurlijke homeopathische geneesmiddelen onderdrukken de klachten niet, maar ondersteunen juist de eigen afweer om zelfgenezing te bewerkstellingen. Homeopathische geneesmiddelen kennen geen schadelijke bijwerkingen. Dit maakt homeopathie zeer duurzaam, niet toxisch en onschadelijk voor de lever en de nieren, de organen die het anders zwaar te lijden hebben onder de onnatuurlijke chemisch synthetische middelen die de klachten slechts tijdelijk onderdrukken. Homeopathische geneesmiddelen vormen ook geen belasting voor het milieu. Homeopathie is zeer ecologisch, natuurlijk, groen en veilig. Daarbij is homeopathie gebaseerd op natuurwetten. Met klassieke homeopathie kunnen veel ziekten worden behandeld. Als er mechanische oorzaken zijn voor een ziekte, moet er vaak operatief ingegrepen worden, waarna we homeopathisch weer kunnen ondersteunen.

Over het algemeen kunnen homeopathische middelen heel goed gebruikt worden naast reguliere behandelingen en medicijnen. Ze kunnen zelfs meehelpen om de bijwerkingen van gewone medicijnen te verminderen. Er zijn natuurlijk veel aandoeningen waarbij mensen niet zonder gewone medicijnen kunnen, bijvoorbeeld bij diabetes of een te langzame schildklier. Pijnstillers, ontstekingsremmers, middelen tegen hoge bloeddruk, astma  of andere voorgeschreven medicatie kunnen niet zomaar worden verminderd of gestopt. Doe dit altijd in overleg met de huisarts en/of specialist.

Voor de homeopathische behandeling is het van belang te weten wie deze mens eigenlijk is, wat zijn eigenschappen, zijn sterke en zwakke kanten zijn, hoe hij in het leven staat. De ‘richtingaanwijzers’ voor het behandelplan van de homeopaat haalt deze uit de symptomen die op lichamelijk, functioneel-stoffelijk, emotioneel en mentaal gebied liggen. Daarnaast worden de ziekten, de klachten en deficiënties volledig in kaart gebracht. Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder mens met klachten een unieke ziektegeschiedenis heeft maar ook een unieke reactie op binnenkomende pathogene prikkels, zowel in ontwikkeling als behandeling. Immers, elke erfelijke belasting is anders, elke biografie is anders en elke ontwikkeling is anders.

Net zo belangrijk is dan ook dat ieder mens zijn eigen levensgeschiedenis heeft en met een eigen aanleg geboren wordt. Het samenspel van alle symptomen op alle niveaus van het mens-zijn dient als richtlijn voor het homeopathisch behandelplan voor díe specifieke mens:

  • Alle huidige ziektesymptomen met daarover zoveel mogelijk bijzonderheden;
  • Zijn huidige emotioneel¬/mentale gemoedstoestand;
  • Het algemeen welbevinden: bijzonderheden over energie, slaap, menstruatie, kouwelijk of juist zeer snel warm, uit- en afscheidingen, eet- en drinkgewoonten enzovoorts;
  • Informatie over ziekten en gebeurtenissen die zich in het leven hebben afgespeeld en de manier waarop dit werd beleefd en daarmee omgegaan werd;
  • En natuurlijk de informatie over medicijngebruik en in de familie voorkomende ziekten zijn enorm belangrijk.

Sommige mensen komen met acute klachten bij de homeopaat, anderen voelen zich chronisch ‘niet lekker’. Deze verschillen leiden ertoe dat de homeopaat een uniek behandelplan moet maken voor iedere individuele persoon. Klassieke homeopathie werkt in acute situaties snel en in chronisch constitutionele situaties goed, nauwkeurig in verbetering te volgen en vanaf de eerste week kun je al zeker verbetering ervaren.

Klassieke homeopathie kan voor veel klachten een oplossing bieden. Het kan helpen bij acute en chronische klachten. Iedereen kan naar een homeopaat, van jong tot oud. Klassieke homeopathie gaat uit van het zelf herstellend vermogen van ieder mens. Het stimuleren en versterken hiervan zorgt voor een snel herstel.

Met homeopathie kun je veel verschillende en uiteenlopende klachten behandelen, ik geef hier een paar voorbeelden ter verduidelijking; hooikoorts, migraine, vermoeidheidsklachten, menstruatie/hormonale klachten, gewrichtsklachten, buikklachten, oorpijn, sportblessures, slaapproblemen, reisziektes, blaasontsteking, allergieën. Maar ook klachten zoals verdriet na verlies van een dierbare of na een echtscheiding, depressies of angsten.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met mij!

Tarieven

De kosten van een consult worden in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Deze informatie is terug te vinden in uw eigen polis. Het eigen risico van uw zorgverzekering geldt niet voor homeopathie, omdat deze kosten niet uit het basispakket, maar vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed.

Consult

100

  • Ontdek de mogelijkhede

Vervolgconsult

100

Acuut consult

50

Aangesloten bij

AdminHome